4C.1 Question words: hvilken - hvilket - hvilke?

Match the items on the right to the items on the left.
_________ dag er det? Det er onsdag.
Cecilie skal gå på butikken. _________ vei skal hun gå?
Cecilie: Unnskyld, kan du hjelpe meg å finne en butikk?
Dame: Ja, det er to butikker i nærheten.
Cecilie: _________ to butikker er det?
Dame: Det er Matbua og Rimi.
Cecilie: _________ vei er Matbua? Til høyre eller til venstre?
Dame: Gå til høyre og så til venstre etter 100 meter.
Cecilie: _________ hus er butikken i?