5A.1 Adverbs: inn-inne, ut-ute, hjem-hjemme

Fill in all the gaps, then click «Check» to check your answers. You can click «Hint» to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Alex og mamma kommer . (hjem/hjemme)
En katt sitter på trappa. (ut/ute)
Katten kan ikke komme . (inn/inne)
Den får mat . (hjem/hjemme)
Alex og mamma sier ha det til katten og går . (inn/inne)
De sitter og spiser. (inn/inne)
Etterpå går Alex til katten. (ut/ute)
Alex gir katten ost. Katten går ikke . (hjem/hjemme)