5A.2 Prepositions: i - på?

Match the items on the right to the items on the left.
__________ trappa
__________ huset
__________ Norge
__________ Oslo
__________ Gardermoen
__________ flyplassen
__________ skolen
__________ første etasje
Takk __________ like måte