5B.2 Adjectives: stor - stort - store?

Match the items on the right to the items on the left.
Vinduet er
Bordet er
Kantina er ikke
Rundstykkene er
Terrassen er