5B.5 Personal pronouns: den - det?

Match the items on the right to the items on the left.
Ben går til kantina. _____ ligger i andre etasje.
Ben kjøper en kopp kaffe. _____ er svart.
Ben tar også et eple. _____ er rødt.
Kantina er liten. _____ er ikke stor.
Ben spiser maten. _____ er god.
Ben liker Paris Saint-Germain. _____ er et godt lag.
Zlatan er en spesiell fotballspiller. _____ er sant.
De andre ler. _____ er morsomt.