5C.4 Word order

Fill in all the gaps, then click «Check» to check your answers. You can click «Hint» to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Insert «hun kjøper» or «kjøper hun» in the sentences.

Cecilie er i Matbua.
alltid maten der.
Hva i dag?
Først to brød og tre liter melk.
fisk og poteter.
også grønnsaker, men ikke frukt.
Hjemme sitter Alex. Han tenker: « sjokolade til meg?»
Ja, en stor sjokolade til Alex.