6C.5 Prepositions

Match the items on the right to the items on the left.
Familien Vidal er ____ byen.
Ben og Alex er _____ et kjøpesenter.
Cecilie og Dina er _____ sentrum.
De venter _____ Nygata.
Ben parkerer ikke _____ en parkeringsplass.
Dina og Cecilie vil gå _____ butikker.
De vil se _____ sko.
Cecilie har lyst _____ skoene med sjiraffer.
Det er en klesbutikk _____ andre etasje.
Etterpå vil Dina spise _____ en kafé.