7A.1 Verbs: Past tense

Fill in all the gaps, then click «Check» to check your answers. You can click «Hint» to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
v1 = verb group 1 (ending -et), v2 = verb group 2 (ending -te), iv = irregular verb
InfinitivePast tense
v1:å snakke
v2:å lese
å kjøpe
å spise
å vise
iv:å dra
å drikke
å finne
å fortelle   
å gå
å treffe
å være