7B.2 Verbs: Past tense

Fill in all the gaps, then click «Check» to check your answers. You can click «Hint» to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
v1 = verb group 1 (-et), v2 = verb group 2 (-te), i v = irregular verb

I dag jeg på et møte. (å gå - i v)
Sjefen med mye viktig informasjon. (å komme - i v)
Etter møtet jeg modeller og ut dimensjoner. (å lage – v1 | å regne - v1)
Jeg til Arne og med ham. (å ringe - v2 | å diskutere - v2)
Jeg lunsj klokka tolv. (å ha - i v)
Da jeg i kantina. (å spise - v2)
Etter lunsj jeg tilbake på kontoret. (å gå - i v)
Der jeg og en rapport. (å sitte - i v | å skrive - i v)
Jeg også noen e-poster. (å sende - v2)
Klokka halv fem jeg av PC-en. (å slå - i v)