7B.3 Prepositions

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
Ben er ingeniør og jobber __________ et lite firma.
Der har han et kontor __________ et skrivebord og en PC.
I dag begynner han __________ jobb klokka åtte.
Først slår han __________ PC-en og leser e-posten.
Sjefen kommer __________ mye viktig informasjon.
Etter møtet jobber Ben __________ kontoret.
Ben spiser lunsj __________ kantina.
Om ettermiddagen snakker Ben __________ Cecilie.