8D.1 Adjectives

Fill in all the gaps, then click «Check» to check your answers. You can click «Hint» to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
liten
en LITEN bil - den LILLE bilen, ei LITA bok - den LILLE boka, et LITE hus - det LILLE huset, SMÅ biler - de SMÅ bilene
Alex går i en barnehage. Den barnehagen er koselig.
Ben ser ei jente. Den jenta heter Nora.
Cecilie ser et hus. Det huset er rødt.
Dina forteller noen historier. De historiene er interessante.

annen
en ANNEN bil - den ANDRE bilen, ei ANNA avis - den ANDRE avisa, et ANNET hus - det ANDRE huset, ANDRE biler - de ANDRE bilene
Alex har lånt «Gubben og Katten». Han har også lånt ei bok. Den boka heter «Elias».
Ben skal ta et kurs neste semester. Det kurset er på onsdager og fredager.
Han har snakket med en mann på norskkurset. Den mannen kommer fra Argentina.
Dina snakker med elever. De elevene går i klasse 9C.