8D.4 Verbs

Fill in all the gaps, then click «Check» to check your answers. You can click «Hint» to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Find the correct verb and fill in the correct form. Use each verb once.

å synes - å stå - å gå - å like seg - å spørre - å ha
å glemme - å like - å kjenne - å gjøre - å snakke

Dina på Fjordvik ungdomsskole i to uker nå.
Hun alle i klassen ganske bra.
Dina og med Tone og Eva.
Tone spør om Dina på skolen.

Eva at de har mange lekser.
Hun ikke engelsk, matematikk og samfunnsfag er hennes favorittfag.
De skal naturfag i neste time.
Tone om Dina leksene til i dag.
Dina har å gjøre leksene.