9A.1 Mange or mye?

Match the items on the right to the items on the left.
Eli har organisert ______ turer.
Det er ______ arbeid.
Det kan også være ______ stress.
Vikarbyrået fant ikke ______ ledige vikarer.
______ barn sitter i bussen.
De har ______ bagasje.
Det er ______ sekker i bagasjerommet.
Mamma har laget ______ mat til Alex.
Nå er det ikke ______ minutter igjen før bussen skal gå.