9B.2 Nouns: Indefinite or definite form?

Fill in all the gaps, then click «Check» to check your answers. You can click «Hint» to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Example:
Jeg snakker med VENNEN min.
Jeg snakker med min VENN.

mi kommer fra USA.venninne/venninna
Mitt er interessant.kurs/-et
Vi snakker om vår .familie/-n
hennes er Kina.hjemland/-et
Mine liker å spille fotball.venner/vennene
I pausen snakker jeg ofte med min .lærer/-en
Er det mange studenter i di?gruppe/gruppa
Kan du fortelle litt om dine ?hobbyer/hobbyene
I mi liker jeg å slappe av.fritid/-a
I morgen må jeg rydde og vaske mitt.   kjøkken/-et