9C.1 Hospital

Fill in all the gaps, then click «Check» to check your answers. You can click «Hint» to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Use the correct words from the 9C text.

Cecilie jobber som .
Hun arbeider på Fjordvik .
I Frankrike arbeidet hun med pasienter som trengte hjelp.
Der var hun i direkte kontakt med hele arbeidsdagen.
Nå arbeider hun med pasienter som kommer inn til eller kontroll.
Hun tar forskjellige prøver som går til .
Hun bruker mye tid for å fylle ut og sende skjemaer og .

Cecilie tar en av Marit Andersen.
Cecilie: Det vil kanskje gjøre litt .
Marit: Men jeg liker ikke å se blod…
Cecilie: Sånn, nå er jeg ferdig. Føler du deg ?
Marit: Nei, det går bra.
Cecilie sender prøvene til .