9C.3 Time expressions

Fill in all the gaps, then click «Check» to check your answers. You can click «Hint» to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Fill in the following time expressions:
snart (soon), (i) forrige uke (last week), alltid (always), vanligvis (normally), av og til (now and then), aldri (never)

In some sentences more than one alternative is possible.

begynte Cecilie å jobbe.
Ben liker jobben, men han har vært prosjektleder før.
Hva liker du å gjøre på lørdager? drar jeg til byen for å handle eller gå på kafé.
John liker best å slappe av hjemme, men drar han på kino sammen med venner.
Tone besøkte Dina .
Kurset starter om fem minutter. Kommer du ?
Har du husket å ta med matpakken? Selvfølgelig, jeg har matpakken i sekken.
spiser Ben og Cecilie på restaurant.
De drikker kakao, de liker bare kaffe.