9D.2 Prepositions

Fill in all the gaps, then click «Check» to check your answers. You can click «Hint» to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Fill in the correct preposition.
Example: Ole er lærer I norsk og samfunnsfag.

Elevene skal lage ei avis timene hans denne uka.
Avisa skal handle yrker og arbeidsliv.
Thomas vil skrive en profesjonell fotballspiller.
«Tenk vanlige yrker også», sier Ole.
Dina tenker mamma som er sykepleier.
Dina ser Ole.
Ole har en jobb som passer ham.
Han har store kunnskaper språk og samfunn.
Han er veldig engasjert fagene.
Han er flink å forklare vanskelige ting.
Dessuten er han interessert elevene.
Dina vil skrive en artikkel læreryrket.
Kanskje passer det henne også?