10A.3 Adjectives: Comparative

Fill in all the gaps, then click «Check» to check your answers. You can click «Hint» to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Fill in the correct comparative form of the adjectives.
Example:Det er ofte KALDERE i Trondheim om vinteren enn i Oslo.
varmDet er i dag enn i går.
godTe er enn kaffe.
kaldDet er i Fjordvik enn i Paris.
ungAlex er enn Dina.
dyrDet er å fly enn å reise med tog.
gammel   Ben er enn Cecilie.
billigDenne jakka er enn jakka der borte.
storFrankrike er enn Norge.
slappAlex er i dag enn i går.
mørkDet er i november enn i oktober.