10B.1 Time expressions

Match the items on the right to the items on the left.
Når var du syk?
Hvor lenge var du syk?
Når skal du reise til Spania?
Når begynte du å jobbe her?
Når snakket du med John?
Når kommer du tilbake?
Hvor lenge har du bodd her?
Hvor lenge skal du være i Spania?