10D.2 Word order

Fill in all the gaps, then click «Check» to check your answers. You can click «Hint» to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Fill in det er or er det in the sentences below.
Example: Nå ER DET håndballtrening. DET ER håndballtrening nå.

Dina synes at morsomt å spille håndball.
seks år siden hun begynte å spiller håndball.
I håndball viktig å holde seg i form.
viktig å ha sterke og raske bein for å løpe fort og hoppe høyt.
Og så viktig å ha sterke lunger og god kondisjon.
også viktig å ha god taktikk.

lett å bli skadet i håndball?
Ja. fordi håndball er en tøff sport.
Dina har aldri vært alvorlig skadet. kanskje fordi hun er i så god form.