12A.3 Adjective: correct form

Fill in all the gaps, then click «Check» to check your answers. You can click «Hint» to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Fill in the correct form of the adjective in brackets.

Det er nokså (kald) i Norge om vinteren.
Det er (kald) i Fjordvik enn i Paris.
Temperaturen er vanligvis (lav) i januar enn i desember.
Januar er nesten alltid den (kald) måneden i året.

Paris er en (stor) by.
Oslo er en (liten) by enn Paris.
Men Oslo er den (stor) byen i Norge.

Dina, Eva og Tone er nesten like (gammel).
Eva er den (ung) av dem.
Dina er (gammel).
Tone er to måneder (gammel) enn Eva,
og fire måneder (ung) enn Dina.