12A.4 Adjective: Correct form of fin

Match the items on the right to the items on the left.
Juletreet er _______.
Under treet ligger det mange _______ pakker.
Det er _______ å være ute.
Det er sol, og været er _______.
Dina vil ta noen _______ bilder.
Alex lager en _______ snømann.
Han henter ei _______ lue.
Snømannen får den _______ lua.