12C.4 Time expressions: For to timer siden - i to timer - om to timer?

Match the items on the right to the items on the left.
Dina tok et bilde av snømannen
Svineribba har stått i ovnen
Ben vil ringe foreldrene sine
Karamellpudding skal steke
Cecilie dekket bordet
Hun skal servere kaffe og kaker