4D Listen and repeat

Click the PLAY link. Listen and repeat several times. Try also to close your eyes and repeat without reading the text.
  - Pappa, jeg må lære veien til skolen.
  - Hvor ligger den?
  - Jeg kjører deg på mandag.
  - Nei, jeg kan gå. Forklar meg veien!
  - Du må gå til barnehagen og så til høyre i første veikryss.
  - Gå rett fram hundre meter og ta andre vei til venstre.
  - Da vil du se skolen på høyre side av veien.