5B Listen and repeat

Click the PLAY link. Listen and repeat several times. Try also to close your eyes and repeat without reading the text.
  Klokka er tolv, og nå er det lunsj.
  Ben kjøper en kopp kaffe og to ferske rundstykker.
  Han tar også et rødt eple.
  Kantina er ikke stor.
  De finner et bord ute på terrassen.
  De spiser mens de snakker om fotball.
  Alle liker fotball.
  - Jeg gleder meg til å se norsk fotball.