5C Listen and write

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then click «Check» to check your answers. You can click «Hint» to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints!
Cecilie og Alex er .
- Vi må ha noen og noen .
- Kan du finne , Alex?
Alex kommer med gulrøtter.
Cecilie kjøper .
Så går de til kassa .
Det blir .
Det er .
Utenfor Anne Olsen.
Hun er også med å handle.(mp3)