9B Listen and repeat

Click the PLAY link. Listen and repeat several times. Try also to close your eyes and repeat without reading the text.
  Sjefen har kalt inn til et møte for å diskutere et nytt prosjekt.
  Hun har med en mann som de ikke har sett før.
  - Hei. Det var bra at alle kunne komme.
  - Vi har besøk av Mathisen fra Rønne Bygg AS i dag.
  - Han lurer på om vi kan hjelpe dem med et byggeprosjekt.
  Mathisen gir en presentasjon av prosjektet.
  Det er veldig stort.
  - Når skal det være ferdig?
  - Senteret skal være ferdig om to og et halvt år,
  - og vi planlegger å starte byggingen om fem måneder.
  Ben og kollegaene diskuterer lenge med Mathisen.
  Sjefen og Ben går fra møtet sammen.