LearnNoW - Flashcards 1B

English - Norwegian

a dayen dag
goodgod
to be namedå hete
to greetå hilse
nice, pleasanthyggelig
nice to meet youhyggelig å hilse på deg!
on, at
toå (infinitive marker)