LearnNoW - Flashcards 2D

English - Norwegian

just, onlybare
just fine!bare bra!
I'm fine!det går bra!
to leave å dra
to walk, goå gå
a homeet hjem
homehjem
howhvordan
againigjen
to driveå kjøre
longlang
to call, cry, shoutå rope
to seeå se
to standå stå
to takeå ta
an houren time
tiredtrøtt
welcomevelkommen