LearnNoW - Flashcards 3A

English - Norwegian

a kindergartenen barnehage
to liveå bo
a tableet bord
to findå finne
a moving truck/lorryen flyttebil
a breakfasten frokost
to do, makeå gjøre
at homehjemme
todayi dag
in, inside, intoinn
to workå jobbe
to feel, know å kjenne
to laughå le
to lieå ligge
a mattressen madrass
a Mondayen mandag
a morningen morgen
funnymorsom
must, has tomå (å måtte)
have to, mustå måtte
somethingnoe (noen)
round, aboutrundt
to sayå si
will, shall, is going toskal (å skulle)
a schoolen skole
will, shallå skulle
to smileå smile
to eatå spise
to thinkå tenke
a frienden venn
awakevåken
to wake upå våkne