LearnNoW - Flashcards 4B

English - Norwegian

alreadyallerede
a childet barn
to take a showerå dusje
finefin
halfhalv
hishans
a joben jobb
at ___ (o'clock)klokka
an officeet kontor
quarterkvart
to makeå lage
close, nearbylike i nærheten
a neighbourhoodet nabolag
nearnær
a vicinity, nearnessen nærhet
of, overover
lastsist
sevensju
a hospitalet sykehus
to meetå treffe
to awakenå vekke
eightåtte