LearnNoW - Flashcards 6A

English - Norwegian

to shaveå barbere seg
brownbrun
a cityen by
to set, coverå dekke
thisdenne
thesedisse
afterwardsetterpå
to guesså gjette
happy, gladglad
a brown breadet grovbrød
a skinen hud
whitehvit
a juiceen jus (juice)
a shopping centreet kjøpesenter
to dresså kle på seg
a knifeen kniv
to boilå koke
shortkort
a Saturdayen lørdag
downned
to brushå pusse
oneselfseg selv
laterseinere
selfselv
a (town) centreet sentrum
to cutå skjære
a smileet smil
a butteret smør
kindsnill
to sleepå sove
a plateen tallerken
earlytidlig
a tomatoen tomat
to dryå tørke
to dry oneselfå tørke seg
watervann