LearnNoW - Flashcards 7B

English - Norwegian

a working dayen arbeidsdag
a buildinget bygg
a construction companyet byggfirma
a dimensionen dimensjon
left (to leave)dro (å dra)
an e-mailen e-post
a companyet firma
to tellå fortelle
walked, wentgikk (å gå)
hadhadde (å ha)
an informationen informasjon
an engineeren ingeniør
camekom (å komme)
to solveå løse
a modelen modell
a meetinget møte
almost, nearlynesten
a PCen PC
a binderen perm
a problemet problem
a projectet prosjekt
a reporten rapport
to calculateå regne ut
a bossen sjef
to writeå skrive
to turn onå slå på
a weekei uke
was, werevar (å være)
importantviktig