LearnNoW - Flashcards 7C

English - Norwegian

seriousalvorlig
a newspaperei avis
a beginningen begynnelse
a best frienden bestevenn
away, off, overbort
to buildå bygge
bad, unwell, illdårlig
great, goodflott
agofor - siden
fastfort
this morningi morges
yesjo
a mate, frienden kamerat
a Legoen lego
to playå leke
happylykkelig
a newsen nyhet
a staffet personale
agosiden (cf. for - siden)
shysjenert
excitingspennende
a thingen ting
to work, functionå virke
to knowå vite