LearnNoW - Flashcards 7D

English - Norwegian

to useå bruke
a noiseet bråk
moreover, besidesdessuten
stupiddum
a pupil, studenten elev
a first name, given nameet fornavn
satisfied, pleasedfornøyd
firstførste
quiteganske
does, makesgjør (å gjøre)
her, hershennes
each otherhverandre
tomorrowi morgen
nice, handsomekjekk
a lesson, homeworkei lekse
a teacheren lærer
nervousnervøs
rathernokså
strange, oddrar
angrysint
spoke snakket (å snakke)
askedspurte (å spørre)
sour, miserable, grumpysur
mettraff (å treffe)