LearnNoW - Flashcards 8A

English - Norwegian

an armen arm
a messageen beskjed
a bookei bok
yet (another)enda
embarrassedflau
gotfått (å få)
an old man, geezeren gubbe
to go for a hikeå gå på tur
gonegått (å gå)
luckyheldig
a handei hånd
yippeejippi
to throwå kaste
a keeperen keeper
boringkjedelig
incredibly boringkjempekjedelig
a little/baby brotheren lillebror
to borrowå låne
to paintå male
yumnam
a pancakeei pannekake
to blushå rødme
to closeå stenge
a big sisterei storesøster
to cycleå sykle
a sisterei søster
beenvært (å være)