LearnNoW - Flashcards 9C

English - Norwegian

acuteakutt
an analysisen analyse
to treatå behandle
a bloodet blod
a blood sampleen blodprøve
a veinen blodåre
a cottonen bomull
ought to (should)å burde
ought to (should)bør (å burde)
bentbøyd
a computeren datamaskin
direct, directlydirekte
to feelå føle
whole, entirehel
wholehele (cf. hel)
to hold, keepå holde
meanwhileimens
a journalen journal
a communicationen kommunikasjon
a controlen kontroll
criticalkritisk
chronickronisk
a laboratoryet laboratorium
to mark, noticeå merke
a nameet navn
oftenofte
to monitor, superviseå overvåke
a patienten pasient
a plaster, band-aidet plaster
to take care ofå pleie
scaredredd
a formet skjema
to turnå snu
to stingå stikke
stressfulstressende
a moment, whileen stund
dizzysvimmel
a diseaseen sykdom
so, like thatsånn
a timeei tid
a medicalen undersøkelse
a challengeei utfordring
usuallyvanligvis
a supervisor, guideen veileder
painful, sorevondt
immediatelyøyeblikkelig