LearnNoW - Flashcards 12C

English - Norwegian

an aquaviten akevitt
a decorationen dekorasjon
a toileten do
to smell (good)å dufte
ownegen
a flaget flagg
to supplyå forsyne
a glitteret glitter
lovely, deliciousherlig
in the old daysi gamle dager
a Christmas floweren juleblomst
a Christmas ballei julekule
a Christmas dinneren julemiddag
a Christmas decorationen julepynt
a caramel puddingen karamellpudding
as goodlike god
«lie fish» (lut = lie/sodium hydroxide)en lutefisk
one, youman
a lot ofmasse
a dishen matrett
strange, oddmerkelig
at leastminst
a Santaen nisse
everywhereoveralt
a surpriseen overraskelse
«stick meat» (dish of mutton)et pinnekjøtt
a puddingen pudding
a dishen rett
pork ribsei ribbe
a peace, quietnessen ro (ta det med ro)
satsatt (å sitte)
to serveå servere
scepticalskeptisk
to (drink a) toastå skåle
a breast of pork, ribsei svineribbe
sawså (å se)
take it easyå ta det med ro
to the tabletil bords
a cod en torsk
to joke, kidå tulle
you're welcomevel bekomme
a beeret øl
to wishå ønske