LearnNoW - Flashcards 2A

Norwegian - English

bor (å bo)live(s)
ei damea lady
eia, an, one (feminine)
femfive
et flya plane
gammelold
hanhe, him
hunshe
iin, at, on
å kommeto come
en mammaa mummy
medwith
ogand
ossus
en pappaa daddy
å reiseto travel
sammentogether
å snakketo speak
tilto
å venteto wait
viwe
et åra year