LearnNoW - Flashcards 2C

Norwegian - English

alt (all)all, everything
alt i ordenall right (everything in order)
brafine, good, well
dereyou (plural)
fjortenfourteen
å flytteto move
ha det bra!goodbye!
ha det!bye!
ikkenot
å kontrollereto control, check
en manna man
menbut
neino
OKokay, all right
en ordenan order
et passa passport
en passkontrolla passport control
trettiåttethirty-eight