LearnNoW - Flashcards 2D

Norwegian - English

barejust, only
bare bra!just fine!
det går bra!I'm fine!
å drato leave
å gåto walk, go
et hjema home
hjemhome
hvordanhow
igjenagain
å kjøreto drive
langlong
å ropeto call, cry, shout
å seto see
å ståto stand
å tato take
en timean hour
trøtttired
velkommenwelcome