LearnNoW - Flashcards 3B

Norwegian - English

ei adressean adress
avoff, of, by, from
en bila car
å bæreto carry
dettethis
dinyour, yours (singular)
ettone
etterafter
en familiea family
firefour
et flyttebyråa moving company
en formiddaga morning
å hjelpeto help
et husa house, building
å kalleto call
kan (å kunne)can, be able to
ei konea wife
å kunne(the infinitive of) can, be able to
et kvartera quarter of an hour
en lastebila truck
megme
minmy, mine
et møbela piece of furniture
å møteto meet
en naboa neighbour
et nabohusa neighbouring house
riktigcorrect, right
en sjåføra driver
en stola chair
å stoppeto stop
totwo
utout
utenforoutside