LearnNoW - Flashcards 3C

Norwegian - English

et bada bath
en balkonga balcony
en benka kitchen counter, bench
et besøka visit
å besøketo visit
borteaway, off, over
demthem
denit
derthere
der borteover there
en dusja shower
en ettermiddagan afternoon
en ganga time
en garasjea garage
greiall right
et hjørnecorner
å hoppeto jump
et kjøkkena kitchen
et kjøleskapa refrigerator
å kjøpeto buy
en komfyra stove
en leilighetan apartment
en lenestolan armchair
å liketo like
å løpeto run
en morfara (maternal) grandfather
ei mormora (maternal) grandmother
en oppvaskmaskina dishwasher
en plassa space
å ringeto ring, call
et salongborda coffee table
sekssix
snartsoon
en sofaa sofa, couch
et soveroma bedroom
et spiseborda dining table
å spørreto ask
storbig
ei stuea living room
en telefona telephone
en tirsdaga Tuesday
ei trappa staircase, stairs
trethree
en TVa TV
å vasketo wash, clean
en vaskemaskina washing machine
vil (å ville)wants to, will
å villewants to, will