LearnNoW - Flashcards 4A

Norwegian - English

å begynneto begin
en brusa (bottle of) soda pop
en butikka shop
å drikketo drink
en fotballa football
å gito give
gir (å gi)gives
gøyfun
hamhim
hosat
hverevery, each
ingenno
en isan ice cream, ice
en kaffea coffee
en klema hug
koseligcosy, nice
å løfteto lift
et minutta minute
oppup
sanntrue
sant (cf. sann)true
å spilleto play
titen