LearnNoW - Flashcards 4B

Norwegian - English

alleredealready
et barna child
å dusjeto take a shower
finfine
halvhalf
hanshis
en jobba job
klokkaat ___ (o'clock)
et kontoran office
kvartquarter
å lageto make
like i nærhetenclose, nearby
et nabolaga neighbourhood
nærnear
en nærheta vicinity, nearness
overof, over
sistlast
sjuseven
et sykehusa hospital
å treffeto meet
å vekketo awaken
åtteeight