LearnNoW - Flashcards 4C

Norwegian - English

augustAugust
en bensinstasjona petrol station
en fødselsdaga birthday
å fåto get, receive
en gavea gift, present
gjernerather, would like
henneher
en hjelpa help
hvilkenwhich, what
hvilketwhich
i nærhetennear, nearby
et kryssa junction, crossroads
et lyskryssa traffic light
ei matbulocal general store
å meneto think
ei mora mother
en pakkea package
en post (et postkontor)a post office
et postkontora post office
på veion the way
en retninga direction
rettstraight, directly
sammesame
seinlate
å sendeto send
sidensince
straksimmediately
å takketo thank
tiendetenth
en tura trip
tusenthousand
ved siden avbeside
en veia road
et veikryssan intersection
å åpneto open