LearnNoW - Flashcards 4D

Norwegian - English

andresecond, other
cirka (ca.)ca
dathen
elleror
en foreldera parent
foreldre (en forelder)parents
å forklareto explain
å forståto understand
framahead, on
førstfirst
hmhm (for hesitation/doubt)
hundrehundred
høyreright
ingentingnothing
et karta map
en kilometera kilometre
kjærdear
en klassea class
å leggeto lay, put
å leseto read
ei lommea pocket
å læreto learn
en metera metre
niendeninth
en onsdaga Wednesday
å tegneto draw
en ungdomsskolea middle school
velwell
venstreleft
å viseto show