LearnNoW - Flashcards 5B

Norwegian - English

alleall
alltidalways
dessverreunfortunately
å diskutereto discuss
dyrexpensive
énone
engelskEnglish
et eplean apple
en etasjea storey, floor
ferskfresh
flinkgood, clever
en fotballspillera soccer player
gjennomthrough
å glede segto look forward to
en himmela sky
hvilkewhich
ei kantinea canteen
klarbright, clear
klokka er …the time is…
en kollegaa colleague
et laga team
en lunsja lunch
mangemany
menswhile
mottowards, against
et måla goal
noensome, somebody, any, anybody
nrno.
et nummera number
omabout
et rundstykkea roll
rødred
selvfølgeligof course
å skinneto shine
ei sola sun
spanskSpanish
spesiellspecial
en spillera player
svenskSwedish
en terrassea terrace
tolvtwelve
ungyoung
veldigvery
en verdena world
å vinneto win
værweather