LearnNoW - Flashcards 5D

Norwegian - English

en appelsinan orange
en banana banana
ei bestemora grandmother
blåblue
en CDa CD
å elsketo love
å ha lyst påto want
å kose segto have a good time, snuggle up
en lysta wish, desire, inclination
lyst på (å ha lyst på noe)wanting something
nynew
nysgjerrigcurious
oiexcl.: «Oh!»
å prateto talk
å prøveto try
sakteslowly
seghimself, herself, itself, oneself, themselves
å setteto put, place, set
å sette segto sit down
å skynde segto hurry (up)
så fint!how nice!
ei venninnea (female) friend