LearnNoW - Flashcards 6A

Norwegian - English

å barbere segto shave
brunbrown
en bya city
å dekketo set, cover
dennethis
dissethese
etterpåafterwards
å gjetteto guess
gladhappy, glad
et grovbrøda brown bread
en huda skin
hvitwhite
en jus (juice)a juice
et kjøpesentera shopping centre
å kle på segto dress
en kniva knife
å koketo boil
kortshort
en lørdaga Saturday
neddown
å pusseto brush
seg selvoneself
seinerelater
selvself
et sentruma (town) centre
å skjæreto cut
et smila smile
et smøra butter
snillkind
å soveto sleep
en tallerkena plate
tidligearly
en tomata tomato
å tørketo dry
å tørke segto dry oneself
vannwater